foto lopster stormvogels op loodskotter

Shantykoor verhuist per 1 januari 2019 naar Ons Dorpshuis

Donderdagavond 29 november hebben de leden zich postief uitgesproken voor een overgang naar een nieuw onderkomen om te repeteren.

Momenteel repeteren wij aan de Bosweg loppersum in CBS Roemte. Omdat CBS Roemte op termijn gaat verhuizen naar een nieuwe school aan de Badweg in Loppersum is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Helaas was het niet mogelijk mee te verhuizen naar de nieuwe school, omdat er geen opslagruimte was gecreëerd voor onze geluidsapparatuur.

Het bestuur heeft in Ons Dorpshuis te Loppersum een nieuw onderkomen gevonden waar vanaf 1 januari 2019 wordt gerepeteerd.

De verhuizing naar Ons Dorpshuis is gepland tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Wij zijn het schoolbestuur van CBS Roemte heel veel dank verschuldigd dat wij jaren gebruik mochten maken van opslag-en repetitieruimte.

RABOBANK Clubkasactie

Starten met de Rabobank Clubkas Campagne!

Op dinsdag 12 februari t/m 28 febrauri 2019 kunnen alle 8.000 leden van Rabobank Noord-Groningen maximaal 5 stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting, waarvan 2 stemmen op je favoriete vereniging en dat is natuurlijk shantykoor de Lopster Störmvogels.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Noord-Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.

STEMMEN

Hoe meer stemmen op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld onze vereniging ontvangt.

Afgelopen keer hebben 67 Rabobankleden op onze vereniging gestemd wat een bedrag van € 240,00 heeft opgebracht. Wij hopen komend jaar de grens van minimaal € 300,00 te kunnen bereiken.

Daar hebben we JOU als Rabobanklid natuurlijk voor nodig.

Vraag ook je familie en vrienden om op onze vereniging stemmen.

WIJ REKENEN op JULLIE STEM!RABO Clubkasactie

 

Voor meer info over het stemmen klik  hier

 

“SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst

Het voltallige bestuur van ShantyNederland (SN) is erg blij jullie te kunnen berichten dat afgelopen woensdag 11 juli 2018 de erkenning dat “SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst zijn bijgeschreven.
 
De Nationale Pers heeft van het Kenniscentrum die de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland bewaakt, op 11 juli jl. hierover bericht gehad.
Het bestuur van SN is blij dat, na jaren van inspanningen en het herhaaldelijk schrijven van nieuwe erfgoedzorgplannen, de toetsingscommissie dit heeft gehonoreerd.
 
Wat betekent dit voor onze aangesloten koren:
Wij zijn dus niet meer bezig met het zingen van “oubollige” zeemansliedjes, maar wij zijn bezig met het vertolken van Maritiem Cultureel Erfgoed.
Dit zal zeker door jullie opdrachtgevers zoals fondsen, stichtingen, organisatoren van festivals etc., als waardevolle toevoeging  worden bezien.
 
Shanty Nederland
 

BUBBELEN

We gaan BUBBELEN!

Onze dirigent Wim de Bos heeft afgelopen donderdag 11 oktober 2018 met het koor voor het eerst geëxperimenteerd met het zingen door een slangetje in water.

Dit is een effectieve manier om je zang te verbeteren.

Het bestuur heeft voor alle koorleden aparte slangetjes aangeschaft.

We gaan nu elke week even oefenen om zo de klank van het koor te verbeteren.


Klik hier voor een video over bubbelen.