foto lopster stormvogels op loodskotter

BUBBELEN

We gaan BUBBELEN!

Onze dirigent Wim de Bos heeft afgelopen donderdag 11 oktober 2018 met het koor voor het eerst geëxperimenteerd met het zingen door een slangetje in water.

Dit is een effectieve manier om je zang te verbeteren.

Het bestuur heeft voor alle koorleden aparte slangetjes aangeschaft.

We gaan nu elke week even oefenen om zo de klank van het koor te verbeteren.


Klik hier voor een video over bubbelen.

“SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst

Het voltallige bestuur van ShantyNederland (SN) is erg blij jullie te kunnen berichten dat afgelopen woensdag 11 juli 2018 de erkenning dat “SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst zijn bijgeschreven.
 
De Nationale Pers heeft van het Kenniscentrum die de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland bewaakt, op 11 juli jl. hierover bericht gehad.
Het bestuur van SN is blij dat, na jaren van inspanningen en het herhaaldelijk schrijven van nieuwe erfgoedzorgplannen, de toetsingscommissie dit heeft gehonoreerd.
 
Wat betekent dit voor onze aangesloten koren:
Wij zijn dus niet meer bezig met het zingen van “oubollige” zeemansliedjes, maar wij zijn bezig met het vertolken van Maritiem Cultureel Erfgoed.
Dit zal zeker door jullie opdrachtgevers zoals fondsen, stichtingen, organisatoren van festivals etc., als waardevolle toevoeging  worden bezien.
 
Shanty Nederland